31. Dezember 2020

Forskningsarbete

Som en del av vårt ungdomsarbete erbjuder vi utvalda studenter möjlighet att presentera ämnena för sitt forskningsarbete. Du uppmanas att komma i direkt kontakt med forskarna. Du hittar ett utdrag av forskningsarbetet nedan:


Analysis of the Impact of „Made in China 2025 and Industry 4.0 on the International Human Resources Mangement

Fokus i arbetet är att undersöka effekterna av „Made in China 2025“ och „Industry 4.0“ på internationell personalhantering baserat på interkulturella skillnader. Tillverkningssektorn kommer att omformas under de kommande åren och syftet med analysen är att identifiera de mänskliga resursåtgärder som behövs för att förbereda arbetskraften i ett tidigt skede så att målen för de två framtida modellerna kan uppnås.

Kontakt:
Rafail Foutzopoulos
rafail.foutzopoulos(at)gmail(dot)com
LinkedIn: Rafail Foutzopoulos


The Role of Governmetal Influence in Chinese Outward Direct Investment

Denna magisteruppsats fokuserar på omfattningen av den kinesiska regeringens inflytande på direktinvesteringar, deras omfattning och konsekvenser för globalt verksamma företag, samt effekterna på det globala samhället av stater.

Kontakt:
Fiala, Zoltán

Zoltan.fiala(at)cz-fiala(dot)net


Multinationella företag från Kina i Tyskland: Institutionell närhet, lokalt nätverk och kunskapsutbyte

Institutet för geografi vid Justus Liebig University Giessen (JLU) och Niedersachsen Institut för ekonomisk forskning (NIW) genomför tillsammans ett forskningsprojekt finansierat av tyska forskningsstiftelsen (DFG) om förvärv av tyska industribolag av kinesiska multinationella företag. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka organisationen av de koncerninterna kunskapsöverföringsprocesserna, hanteringen av institutionell distans och effekterna av övertagandet på uppströms- och nedströmsföretag i värdekedjan. Detta är avsett att bidra till den akademiska och offentliga diskussionen om utsikterna för kinesiska M & As i Tyskland.

Kontakt:
Miriam Richter-Tokar, M.Sc.

richter-tokar(at)niw(dot)de


The relevance and potentials of the Harvard negotiation project for business negotiations in China

Syftet med denna magisteruppsats är att ta reda på hur konceptet „Harvard Negotiation Project“ kan tillämpas i relationsorienterade kulturer som Kina för att kunna avsluta framgångsrika affärer med dessa partners. Ett annat fokus är på de interkulturella aspekterna som måste övervägas för att skapa en kritisk SWOT av denna teori. Experter rådfrågades för att diskutera detta omfattande och varierade ämne i detalj och för att nå ett högkvalitativt resultat.

Kontakt:
Wegl, Yasmine
IMC FH Krems, Österreich
yasminewegl(at)gmx(dot)at


Development of a System to recruit an retain Chinese employee at the German-Chinese Joint Venture Benecke Changshun Auto Trim Co., Ltd.

Utvecklingen av ett effektivt rekryteringssystem i Kina för en tysk billeverantör härleds å ena sidan i denna magisteruppsats och de viktigaste aspekterna förklaras, och å andra sidan är den inrättad för möjlig implementering.

Kontakt:Harmeyer, Kristin
harmeyerkristin(at)gmail(dot)com


Interkulturell utbildning – en pedagogisk studie

Kraven och behoven i det globala företaget undersöks, till exempel vid vilken tidpunkt utbildning eller coachning kan användas lönsamt. Å andra sidan betraktas uppfattningen och implementeringen av processen i det internationella företaget också ur ett pedagogiskt perspektiv.

Kontakt:
Gessner, Magdalena
gessner-m(at)hotmail(dot)com


Utländska direktinvesteringar från tillväxtländer i Tyskland – omfattning, investeringsfokus, motiv och strategier för företag från BRIC-länderna

Arbetet fokuseras på utredningen av multinationella företag från tillväxtländer, närmare bestämt staterna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Syftet är att använda en jämförande studie för att ta fram landsspecifika strategier för investeringar och för att identifiera eventuella signifikanta skillnader i investeringsbeteende inom Tyskland.

Kontakt:
Brenzeck, Vicky

v.brenzeck(at)gmx(dot)de

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen